Ambulansens historia

 Ambulansens historia

Termen ambulans kommer från det latinska ordet ambulare, vilket betyder eller vandra omkring. Ordet ambulans betydde ursprungligen ”ett flyttbart sjukhus”, vilket följde en armé under dess rörelser.
Historien börjar med hjälp av kärror för att forsla bort skadade patienter så kallade ambulanser började nere i spanien 1487 och civila varianter togs i bruk under 1830. Stockholm i sverige fick sin första ambulans 1902,1964 kom ambulanserna att morderniseras så att vårs skulle kunna på börjas redan på hämtningsplatsen. Fram till 1997 hade röda korset egna ambulanser framför allt inom motortävlingar.

1876 1911

Idag bedrivs verksamheten mest av privata företag eller lanstinget. En ambulans bemannas av två personer där minnst en innehar sjuksköterske utbildning eller mer utbildning.

19221939

Ambulansbilar som utför akuta transporter löper stor risk att bli inblandade i riskfyllda situationer. Ett exempel är insatser vid stökiga trafikolycksplatser, eftersom dessa olyckor ofta leder till att personer skadas och behöver behandling. Det är ofta mycket viktigt att ambulanserna når fram till patienterna så snabbt som möjligt. I många länder har ambulanser därför rätt att överträda vissa trafikregler.

1940

Radion gör det möjligt att leda ambulansbilarnas insatser, och kan tillåta besättningen att skicka information tillbaka till stationen eller till sjukhus (till exempel förvarna sjukhus om ankomst med en kritisk patient). Ett nytt kommunikationssystem kallat Rakel är under införande. Dataterminal – Terminalerna används för att överföra medicinsk information t.ex. Ekg till sjukhuset, men också till föra journalanteckningar.

 1966 1970

Till exempel behöver ambulanser under högprioriterad utryckning inte stanna för rött ljus, utan kan betrakta trafikljuset som ”Lämna företräde”. Likaså kan ambulanser få bryta mot hastighetsbegränsningen. För att öka ambulansens framkomlighet och minimera olycksrisken är ambulansfordon ofta utrustade med passiva och aktiva visuella varningar (reflextejp, blixtljus) och högljudda sirener för att alarmera medtrafikanter och väcka deras uppmärksamhet.

Dagens ambulanser 2011

Ambulanser är ofta utrustade med skilda luftkonditioneringssystem för förarhytt respektive vårdutrymme. Detta bidrar till att upprätthålla en lämplig temperatur för alla patienter som behandlas, men kan också innehålla ytterligare funktioner såsom filtrering mot luftburna patogener. Fordonsdataminne – Lagrar information om hastighet, bromskraft, tid, aktivering av aktiva akuta varningar såsom ljus och sirener, liksom bilbältesanvändning.

 

Utrusyning i ambulansen: Exempel på ambulansinteriör (sett mot förarplatsen):
1) EKG med defibrillator 2) Sprutpump 3) Sugaggregat 4) CPAP-apparat 5) Sprutor och nålar 6) Medicinskåp 7, 8) Skåp och förvaringslådor för annan medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial 9) Engångshandskar för medicinskt bruk 10) Bår 12) Respirator 13) Skåp för nödfallsutrustning…

De flesta ambulansbilar kan ge en aktiv visuell varning med hjälp av blinkande ljus. Detta används för att väcka uppmärksamhet hos andra trafikanter när ambulansen kommer, eller för att varna trafikanter som närmar sig en ambulans som stannats i en farlig position på vägen. Färgen hos det blinkande ljuset kan variera mellan olika länder och ibland även mellan operatörer. Det finns flera tekniker som används för att uppnå den blinkande effekten. Några vanliga ljuskällor är blinkande lampor eller lysdioder (LED). Många blixtljus ger starkare sken än glödljus och dioder. Ljuskällorna kan programmeras att blinka individuellt eller i grupp, och i vissa fall för att blinka med mönster (t.ex. ett rinnande pilmönster som kan användas när ambulansen parkeras vid vägkanten). Glödljus och lysdioder kan också programmeras att ge konstant sken, utan att blinka. Vidare kan vissa av ambulansens standardlyktor (strålkastare och baklyktor) vara programmerade att blinka under utryckning. För att maximera säkerheten är det bäst att takets ljusramp monteras så att den syns från alla riktningar; 360 ° täckning. I vissa länder är detta vara obligatoriskt, bl a vissa amerikanska delstater. I tillägg till takmonterade ljusramper monteras ofta blinkande ljuskällor även på andra platser, såsom på instrumentpanelen, på backspegelhusen, på bakdörren eller i grillen.
 Teränggående ambulans.
Många olika typer av fordon används som ambulanser, exempelvis påbyggda personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, bussar, helikoptrar, flygplan och båtar teränggående fordon. För att snabbt kunna ge patienter prehospital vård trots hinder i t.ex tät stadstrafik.

Dagens ambulans helikopter

Länk till utryckningsfordon:http://www.utryckningsfordon.se/index.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s