Vikbolandskyrkor

VIKBOLANDETS KYRKOR:
 STYRSTAD KYRKA
Kyrkan ligger väldigt vackert, högt på en kulle i liten by ute på landet. På 1100-talet byggdes den första stenkyrkan. Den nuvarande bilden byggdes 1782.
 
 ÖSTRA HUSBY KYRKA
   
Östra Husby kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Husby församling i Linköpings stift. Den första stenkyrkan byggdes sannolikt på 1100-talet. Den nuvarande kyrkan i Östra Husby byggdes 1806-1809 i sten, något norr om den gamla kyrkan.
TINGSTAD KYRKA
Tingstad är en historisk plats och kyrkan är en av de äldsta i Norrköpings kommun. Kyrkan är byggd omkring år 1200.
 
RÖNÖ KYRKA
 
Rönö kyrka byggdes under åren 1641-1642. Klockstapeln tillkom omkring 1680. I denna miljö hittas även en skolbyggnad från 1884.
JONSBERG KYRKA

Byggd 1726, renoverad efter en brand 1961. Klockstapeln är från 1692, så en annan kyrka har funnits här tidigare.
 
 DAGSBERGS KYRKA
 
Det forna vapenhuset från 1400-talets andra hälft byggdes om på 1770-talet till en sakristia. Trappstegsgaveln till denna är senmedeltid. En stor del av den medeltida kyrkan revs och den nuvarande byggdes åren 1777-1779.
 TÅBY KYRKA 
 
Tåby kyrka är en kyrkobyggnad i Tåby församling, gamla Björkinds hära . På samma plats byggdes nya kyrkan 1788-1789.
 
 HÄRALDSHAMMARS KYRKA 

Häradshammar är en medeltida socken och omtalas som
Kyrkan har en mycket komplicerad byggnadshistoria genom att den har brunnit vid två tillfällen, på 1570-talet samt 1806. Det är osäkert när den första stenkyrkan uppfördes. Den ska enligt beskrivningar ha varit tvåskeppig och tillhört en av landskapets största kyrkobyggnader. Kyrkans nuvarande utformning härstammar dels efter en omfattande ombyggnad 1792-1793 och dels efter den ödesdigra branden 1806. Efter branden nyuppfördes kyrkan av byggmästaren Casper Seurling sannolikt efter ritningar av arkitekt P W Palmroth. Kyrkan erhöll ett rektangulärt långhus med ett något smalare rakslutet kor. Den äldre sakristian, som uppförts 1737 på norra sidan, behölls. Ett torn tillbyggdes i väster 1836 efter östgötabyggmästaren Abraham Nyströms ritningar. Exteriören präglas av den för tiden rådande nyklassicismen med putsade fasader och symmetriskt placerade stora rundbågiga fönsteröppningar. Huvudingången är via tornet i väster med ingång finns även mitt på södra långhusmuren. Sadeltaket var ursprungligen spåntäckt, men är sedan 1925 belagt med skifferplattor. Interiören domineras av korväggens arkitektoniska uppbyggnad med en altartavla av Pehr Hörberg. Kyrkomiljön präglas av en bevarad kyrkbykaraktär med gårdar utmed bygatan.

 Östra ny

ÖSTRA STENBY KYRKA

 Å KYRKA
Denna kyrka uppfördes under åren 1844-46 och togs i bruk den första söndagen i Advent 1846 men invigdes först på S:t Johannes Döparens dag 1847 av biskopen i Linköping  J. J. Hedrén.
Kyrkan består av sten med puts och försedd med plåttak och tornet har tre etage med lanterniner med kopparplåt. Längst framme i öster hänger ett krucifix från 1400-talet.
 
KONUNGSUNDS KYRKA
Konungsunds kyrka är en kyrkobyggnad i Konungsunds församling. Orgeln på västläktaren byggdes 1853 av Anders Jonsson i Ringarum.
  KUDDBY KYRKA
Kuddby kyrka är en kyrkobyggnad i Kuddby församling  Östergötland.  Kyrkans nuvarande piporgel byggdes 1882.
 Furingstad kyrka
Furingstad – de sju kullarnas socken
 
Furingstad har ett flertal gårdsnamn, där sista stavelsen är -stad.
Namnbildningen på -stad var i fullt flor under Folkvandringstiden (400-550 e. Kr.).
Första sammansättningsledet är i samtliga fall ursprungliga genitivformer av ett
fornsvenskt mansnamn: Furing- (Furung-), Valler-, Iding-, Lå- (Lodh) och Yling-.
Dessa gårdar ligger mer eller mindre på kullar d.v.s. på berg, grusåsar och högt
belägna slättmarker, som vid bronsålderns inbrott (1500 f. Kr.) förenats till ett
sammanhängande land.
Till bebyggelsen på kullar bör också räknas Grönhög, som fått sitt namn efter
en stor gravhög, samt Skårby, byn vid skåran, inskärningen i berget.
Gårdsnamnen Skälsund, Brobytomta och Agetomta är av senare datum
och anknyter till vattnet. Ännu vid järnålderns början (500 f. Kr.) var havsytans
nivå i dessa trakter omkring 8 m högre än nu. Skälsund är gården, som anlades
på ”skölden omgiven av sank mark”. Gårdsnamnet Brobytomta skrevs 1540
Broboatompta. Broboar var de som bodde vid en färdled över sank mark. Age- i
Agetomta syftar på sänkan väster om gården och betyder vattensamling.
Bynamnet Sööd ger religionshistoriska associationer. Det fornsvenska substantivet ”södher” betyder källa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s