Bostads områden

HAGEBY/Järvägsövergång över Hagebygatan som 1953 fortfarande var grusväg .

I bakrunden byggnationen av stjärnhusen på Hagebygatan. St: johannes kyrka innan byggnationen av Hageby 1953.


Hageby under uppbyggnad 
Här byggdes även så ett stort centrum som uppfördes under miljonprogrammet och invigdes den 3 mars 1966 av Prins Bertil.
yta på 110×110 kubik m. Byggvolymen var hela 130 000 kvadrat m. Serviceytan var ca 13 200 kvm och 3 600 kvm för kontor. Golvet som anlades i centrumet är grått rödbrunt terrazzo och på torget finns en dekorativ blomma utförd av konstnären Sigurd Persson. Framför byggnaden uppfördes en kundparkering med plats för 600 bilar. Även om lokalpressen kallade byggnaden en ”jättetårta av betong, stål och glas”, var det något nytt, stort och pampigt som imponerade på de flesta Norrköpingsbor. En fascinerande skapelse till ett pris av 34,5 miljoner kr.

NAVESTAD

Navestad är en stadsdel i Norrköping. Den består av fyra delar Kvarnberget längst i söder, Silverringen och Guldringen och kedjeområdet Atrium som byggdes 1969-1972. Det byggdes om och renoverades mot slutet av 1900- talet. Navestad fick på 1970- talet pris för sin arkitektur och fick  på 2000- talet även pris för renoveringen och upprustningen.

LJURA

Ljura byggdes i början av femtiotalet. Då gränsade det till landsbygden, nu till stadskärnan. Området består av tio gårdar och tre höghus som tillsammans omsluter Ljuraparken. Ljura innehåller också Kardusen, byggt 1992. Kardusen liknar den lilla engelska trädgårdsstaden med variationsrik utformning där små täppor utanför husen ger ett hemtrevligt intryck. Området andas småstad och  ligger med gångavstånd till stan.

RAMBODAL 

Rambodal är ett bostadsområde i södra Norrköping. Området byggdes under sent 80- tal och som senare byggts ut med radhus och parvillor. Skola och affär finns i närområdet och närmsta centrum är Hageby centrum. 

KLINGSBERG

http://www.klingsberg.se/
Klingsberg med skolan i mitten och  med stjärnhusen och Hagebygatan i bakrunden och St:johannes kyrka till höger.

OXELBERGEN/OKKAPARKEN


Parken ligger mellan Lindövägen och Östra station och är en vacker idyll med mången historia från andra värdskriget som gynnat Norrköpingsborna under åren. Oxelbergsparken består av 7 kullar med blandade skrevor och solbelysta gräsytor. Där växer även mycket träd och buskar, ett försök gjordes på slutet av 1800 talet då det planterades 30.000 granplantor som senare tyvärr dog då marken inte var ämnad för just gran. Enligt rykten talades det mycket om olika ligor. En av dom var okka gänget, ett undoms gäng som härjade och tog lagen i egna händer. I början av 50-talet ordnade civilförsvaret en teater där dom lärde  allmänheten brand och räddning.  Teatern var ett litet trähus som i slutet av 50-talet revs. I berget fanns skyddsrum för luftskydd med bunkrar på toppen och i berget fanns även en lednings central. Idag är det låst och tillbommat för allmänheten och en del av rummen står under vatten. För barnen var okka-parken ett populärt område, framför allt vintertid då det åktes mycket pulka och kälke i backarna, även så hopp-backen var ett populärt ställe. Nu mera är okka-parken ett populärt ställe för folk att vandra, mysa på en parkbänk eller ligga och sola.

SMEDBY

I början bestod dagens Smedby mest av sankmarker och berg. I omgivningen låg några små soldattorp och lite större gårdar. De senare med namn som Rambo, Bjärbytorpet och Ånestad. Men under 20- talet växte det upp ett litet villasamhälle på och nedanför höjderna, där människorna med slit och möda byggde sina hus. Nybyggarepoken på 20- talet var en slitsam period. Området var fullt med stora kärr och kohagar, fulla med sten. Och det fanns inga vägar eller någon belysning. Den egentliga vägen i samhället var den s.k Häradsvägen, två hjulspår som gick från Dagsbergsvägen, förbi Stora och Lilla Lidaberg och den gamla vattenkällan upp över höjderna i Smedby och vidare bort mot Styrstad.

SÖDRA BRÅNNESTAD

Bild som visar nybyggda hus | Klicka för större bild

Idagsläget planeras för en möjlig utbyggnadstakt om ca 40 småhus per år under perioden 2009-2012. Antalet tomter till tomtkön är ännu inte fastställt.

PRYSSGÅRDEN

Pryssgården uppläts för uppförande av sommarstugor vid seklets barndom. Bostadsbristen i Norrköping var stor man var mycket trångbodd inne i staden. Man längtade ut till den lantliga friheten igen och började uppföra små stugor som sedemera blev påbyggda till villor. Bebyggelsen av bostadsområdet påbörjades redan 1908, 1924 stod byggandet i full blom och 1932 hade större delen av området fått elektricitet.

SKARPHAGEN

Skarphagen började bebyggas i större omfattning under 1950- talet och området består till största delen av enfamiljshus. Bredvid ligger koloniområdet Skarptorp. Det finns ett centrum innehållande, konsum, pizzeria, frisör, färgaffär och konditori.

VILBERGEN

Vilbergen låg ifrån början en bit utanför staden och bestod mest av lantlig bebyggelse i form av gårdar och några villor. I och med 60- talets lägenhetsbrist började man bebygga området i början av 70- talet. Vilbergen byggdes som en stor ring med centrum, förskola och skola i mitten av ringen. Området består både av hyresrätter och bostadsrätter och är ett klassiskt vad man kom att kalla miljonprogramsområde. Idag ligger stadsdelen fortfarande i utkanten av staden men Norrköping har växt ihop med Vilbergen vilket gör den till en stadsdel bland andra.

EKTORP 

 

 
 
 
 
 
Det forna Grymyr revs när Ektorp växte fram. Området var en gång en blomstrade idyll, välkänt för sina många och vattenfyllda stenbrott inte minst Rankebrunn. På 1960- talet revs de gamla kåkarna och området förvandlades till Ektorp.

KNEIPPEN

Kneippen är en stadsdel i Norrköping som tillkom med sin villabebyggelse för överklassen kring sekelskiftet 1900. Dess centrum var en frekventerad kuranläggning med kurhotell, gästhus, och restaurang som verkade 1898-1918, Kneippen anses fortfarande vara ett exlusivt område, med många påkostade och vackra bostäder. Spårvägen drogs dit tidigt och hade en vändslinga vid Västra station. 

LINDÖ

Lindö är en villaförort omkring fem kilometer nordost om Norrköping. Lindö blev en populär plats att bygga enfamiljshus på under 1920- talet. 1928 fanns det ett par hundra hus i Lindö och Lindö säteri hade samtidigt över 1000 tomter till salu. Skolan invigdes på våren 1932 i närvaro av Linköpings biskop Sven Erik Aurelius. Lindös högsta berg, Högabergsvägens berg, ligger 46 m ö. h. Man kallar det för ”Lindös öga”.

NORDANTILL

Området runt Kungsgatan finns ett flertal fastigheter. Som är byggda 1904 och 1990 0ch varierar mellan två och sju våningar. Gångavstånd till centrum och närhet till stor park med många aktiviteter. Fina promenadvägar intill Motala ström.

 

MARIELUND 

Marielund består av tre höghus från sextiotalets slut. Närheten till Folkparken och centrum gör Marielund uppskattat. Till Marielund räknar man också några fastigheter från början av 1900- talet med adresser Tjustgatan, Enebygatan och Norra Promenaden.

Röda stan

Röda stan är en stadsdel med egnahem i Norrköping, vid västra delen av Norra promenaden. Namnet kommer av den faluröda färgen alla husen är målade i salu rödfärg. Området uppfördes under bostadskrisen 1917 i kommunens regi som nödbostäder för arbetare, kommunen stod även för egnahemslån till dessa. Röda stan var på 60-talet rivningshotat, som så mycket annan äldre bebyggelse på tiden, men renoverades och är i dag skyddat via kommunens detaljplan. Priserna då på husen låg på 7000-15000 och var mest avsädda för arbetare och tjänstefolk.marken tilldelades i 52 tomter och vid den lilla bytorget samlades man för att träffas och vara sosiala.

KLOCKARETORPET

 

Klockaretorpet ligger i tätortens utkant med närhet både till stads och naturliv. Ängs och skogsmark i omgivningarna. Folketspark med dans och restaurang. Området var en attraktiv boplats redan på stenåldern.

 

 Eneby

 

 

 

 

 

 

haga

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s