Vikbolandsbanan

Den här är en berättelse i ord och bild om den smalspåriga (891mm) och numera nedlagda Vikbolandsbanan
Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg, NSVJ. populärt kallad Vikbolandsbanan,
var en svensk smalspårig järnväg som ursprungligen ägdes och trafikerades av Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnvägsaktiebolag.
Järnvägen hade en spårvidd om 891 mm med en längd av 101,3 km, varav 101 km inom östergötland och 0,3 km . Den fanns 1893-1966. Järnvägen utgick från Norrköpings östar station åt sydöst till kummelby, 6 km. från Norrköping, där den delade sig i två linjer, av vilka den ena gick i sydöstlig riktning över göta kanal till Söderköping och därifrån förbi sjön Strolången till Gusom bruk i närheten av den s. k. åkertorpsviken av sjön Yxningen, till vilken ett kortare hamnspår gick fram, samt vidare till ändpunkten strax söder om Valdermarsvik, och den andra sträcker sig österut norr om
kuddby och söder om Häraldshammars kyrka fram till Arkösund.

http://www.vikbolandsbanan.info/histsidor/hist_ram.htm

Under senare delen av 1800-talet var det många järnvägar som byggdes. Befolkningens önskan om att få del av det nya kommunikationsmedlet hörsammades. Landsbygdens många gånger isolerade platser kom därmed närmare tätorterna. Nya samhällen växte upp kring stationerna och gav bygden liv.Redan 1870 väcktes förslag om järnväg mellan Norrköping – Söderköping. Många förslag till järnvägssträckningar mellan olika orter förekom och förkastades.Lantbrukare Gustaf Bodvidsson, Vittinge, Kuddby började under senare delen av 1880-talet att arbeta för en järnväg på Vikbolandet. Första förslaget var en huvudlinje Norrköping – Gröngata – Arkösund (ca 51 km) och en bibana Gröngata – Stegeborgs färjeplats (ca 14 km).En interimsstyrelse tillsattes med borgmästare C A R-Lothigius ordf., kronofogde Carl Grönberg v. ordf. och lantbrukare Gustaf Bodvidsson sekr. Interimsstyrelsen föreslog slopande av bibanan Gröngata – Stegeborg utan istället anlägga en linje mellan Tingstad (Kummelby) – Söderköping. Med denna förändring beräknades,.inkl. markförvärv och rullande materiell, kostnaden uppgå till 1.450000 kronor. För att kunna förverkliga detta förslag krävdes en aktieteckning På 750.000 kronor. Inbjudan till aktieteckning utfärdades och koncession på en järnväg från Norrköping över Kummelby till Söderköping och från Kummelby till Arkösund begärdes.Koncessionen beviljades den 27 nav. 1891. Konstituerande bolagsstämma med Norrköping – Söderköping – Vikbolandets järnvägsaktiebolag hölls i Norrköping den 18 maj 1892 varvid bolagsstyrelse utsågs och koncessionen övertogs. Till styrelseordf. valdes borgmästare C A R Lothigius.Sedan statslån på 653.000 kronor erhållits anmäldes den 5 nov. 1892 till KM:t att erforderliga tillgångar funnos för järnvägsanläggningens utförande. Till entreprenör antogs ingenjören friherre Carl Fägerskiöld, som åtog sig banarbetet för en kostnad av 760.000 kronor av vilka 100.000 kronor skulle likvideras med aktier i bolaget. Till arbetschef anställde Fägerskiöld ingenjören Carl Hult, vilken 1893 fick entreprenadkontraktet överfört på sig. Bolagets kontrollant var ingenjören C A Ahlbom.All mark som erfordrades för banan och dess anläggningar exproprierades. För den utdömda ersättningen erhölls aktier i järnvägsbolaget.

stationer:

ARKÖSUND GÅSÅKER ÖBNEBO JONSBERG KÄTTINGE

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s